Deutsche SprachversionTschechische Sprachversion

Globalizace s rostoucí internacionalizací lidstva a pracovních procesů určují SOUČASNOST!
Mezinárodní coaching, trénink a poradenství Vám nabízí nástroje k porozumění Vašich zahraničních partnerů.

Zamýšlíte:

 • Zlepšit vztahy se zahraničními zákazníky/partnery
 • Vyslat zaměstnance / vedoucí pracovníky do zahraničí (expatriates)
 • Začlenit zahraniční spolupracovníky (inpatriates) do vaší firmy

 

Osobní orientace Vám otevře šance jednat v budoucnu sebevědomě, zvládat mistrně krize a nově využívat nových perspektiv a možností.

Přejete si ujasnit:

 • Jakých cílů chcete dosáhnout ve své pracovní kariéře
 • Jak si stojíte v osobním životě a povolání
 • Zda a jaké změny v povolání jsou žádoucí

 

 

Konflikty a sváry ovlivňují náš každodenní život. Individuální management konfliktů Vám umožní usměrnit vaše vztahy novým způsobem a zlepšit kvalitu vašeho života.

Máte pocit, že:

 • Ostatní jsou zvýhodňováni
 • Dostává se vám málo ohledů
 • Druzí se vás pokoušejí ovládat

S mojí podporou:

 • Získáte návod, jak správně porozumět jiným mentalitám a vyhnout se nedorozumění
 • Pochopíte názory druhých a naleznete společná východiska
 • • Odhalíte nové perspektivy jak v osobním, tak pracovním životě