Porada při konfliktech pro nová východiska

Porada při konfliktech
pro nová východiska

Deutsche SprachversionTschechische Sprachversion

Porada při konfliktech
Management konfliktů
Mediace

Konflikty a sváry ovlivňují náš každodenní život. Individuální management konfliktů Vám umožní rozvinout Vaše vztahy novým způsobem a zlepšit Vaši životní kvalitu.

Cítíte se být nepochopeni, špatně se s Vámi zachází, nebo se cítíte být diskriminováni v zaměstnání, nebo v osobním životě? Protiútok nebo vnitřní ústup ztěžují zpravidla dorozumění.

Máte pocit, že:

 • Druzí jsou zvýhodňováni
 • Dostává se Vám málo ohledu
 • Vaše slabiny jsou v určitých situacích využívány
 • Druzí se Vás pokoušejí ovládat
 • Vnitřní rezignace se zdá být jediným východiskem

Energie a kreativita charakterizují dobré vztahy. Nově vnímat situaci vede ke změnám v jednání a ke zlepšení mezilidských vztahů. Korektní komunikace s pozoruměním pro potřeby a city druhých jsou k tomu nezbytným prostředkem.
S pomocí mé konzultace můžete Vaše vztahy nově uspořádat.

Při tom:

 • Pochopíte názory druhých
 • Útoky, úsudky a negativní kritiku poznáte jako výraz nevyplněných potřeb
 • Zažijete účinnost otevřeně vyjádřených citů a přání
 • Najdete společné řešení
 • Správně se budete rozhodovat
 • Pocítíte úlevu a obohacení z nové situace

S mou podporou najdete vhodná východiska ve Vaší situaci.

Ode mne získáte:

na Vás a Vaše téma přizpůsobený coaching, nebo mediační rozhovory. S pomocí otázek směřujících k cíli rozpoznáte struktury jednaní, kterým také porozumíte. Nový styl komunikace Vám umožní navázat dlouhodobé a úspěšné vztahy.

^ Nahoru