Mezinárodní komunikace a management k využití nových možností

Mezinárodní komunikace
a management
k využití nových možností

Deutsche SprachversionTschechische Sprachversion

Mezinárodní komunikace a management

Mezinárodní coaching, trénik a poradenství Vám nabízí nástroje k porozumění vašim zahraničním partnerům. Pochopíte, co se v té které zemi očekává, její důležité hodnoty a zájmy. Odhalíte nové možnosti a cesty k jejich optimálnímu využití.

Vaše rostoucí schopnosti v přístupu k různým kulturám, Vám umožní dosáhnout vytčené cíle.

Globalizace s rostoucí internacionalizací lidstva a pracovních procesů určují SOUČASNOST!

Máte v úmyslu:

  • Otevřít nové trhy
  • Vyslat zaměstnance / vedoucí pracovníky do zahraničí (expatriates)
  • Zahraniční spolupracovníky (inpatriates) z zrůzných zemí do Vaší firmy
  • Zlepšit vztahy se zahraničními zákazníky/partnery (mezikulturní kompetence a mezikulturní management)

Vysoká produktivita v omezeném čase může být dosažena jen perfektní souhrou. Správná komunikace je přitom nezbytný faktor k úspěchu.

S pomocí mého mezikulturního coachingu:

  • Pochopíte lépe Vaše problémy
  • Vyhnete se nedorozumění
  • Získáte akceptanci jiných mentalit
  • Váš obzor se rozšíří o nové perspektivy
  • Objevíte další možnosti a šance k jejich využití

S mojí podporou najdete ty správné cesty z Vaší neuspokojivé situace.

Ode mne obdržíte:

Na Vaše téma přizpůsobené coachingy, které budou prováděny buď formou jednotlivých rozhovorů nebo ve skupině. Ve workshopech, hrou v rolích a animacích se naučíte různé způsoby jednání a pochopíte jejich smysl. Zároveň budete trénovat využití těchto schopností v praxi.

Moje bohaté mezinárodní zkušennosti v jednání s národními a mezinárodními institucemi, obchodními partnery a kolegy vycházejí z osmnáctileté praxe jako zástupkyně pro střední a východní Evropu v jednom z největších pojišťovacích koncernů v Německu. Moje vlastní zkušenosti s integrací Češky v Německu mi ulehčují pochopit představy a hodnoty mentalit různých kultur. V neposlední řadě mé studium ekonomie na vysoké škole v Kolíně nad Rýnem a také dlouholetá kvalifikace k certifikovanému „Coach DVNLP“ a k certifikované trenérce pro „persolog® profil chování“ (D.I.S.K-Model), vytvářejí fundovanou základnu pro úspešný coaching.

^ Nahoru