Marie Budková nabízí coaching pro více perspektiv a lepší porozumění

Marie Budková nabízí coaching
pro více perspektiv a
lepší porozumění

Deutsche SprachversionTschechische Sprachversion

Marie Budková – osobní coach, trenérka, zprostředkovatelka při řešení konfliktů, mediátorka

Pracuji jako osobní coach (poradkyně), trenérka a mediátorka (zprostředkovatelka při konfliktech) v oblastech komunikace a tréninku jednání, a to jak pro soukromé osoby - jednotlivce, tak i pro podniky.

Narodila jsem se v r. 1957 v Čechách, od r. 1980 žiji a pracuji v Německu.

Kromě studia ekonomie na Vysoké škole v Kolíně nad Rýnem jsem získala kvalifikace k certifikovanému „Coach DVNLP“, certifikované "léčitelce pro psychotherapii" a k certifikované trenérce pro „persolog® profil chovaní“ (DISK Model podle Prof. John G. Geiera). Rovněž mám 18-letou praxi v mezinárodním oddělení jednoho z největších pojišťovacích koncernů v Německu.

Cílem mé práce, jako osobní trenérky a poradkyně, je pomoci mým klientům při analýze jejich problémů, rozšířit pohled na věc a najít nové cesty, jak dosáhnout jejich cílů.
Při trénincích a mediaci pracuji spolu se sítí zkušených poradkyň a poradců, s programy „šitými na míru“.

Podporuji klienty - jak soukromé osoby, tak i podniky – v procesech změn a rozvoje mezinárodních a národnostních vztahů. Pomáhám při integraci zahraničních zaměstnanců v Německu (inpatriates) a německých zaměstnanců vyslaných do ciziny (expatriates), tj. při zkvalitnění komunikace mezi různými národy a kulturami a zlepšení kompetence pro mezinárodní vedení/management v podnicích a organizacích.

Pracuji volně, nezávisle a nepatřím k žádným organizacím, spolkům ani sektám.